• Lid van verdienste

    7 feb 2024
  • TIjdens de laatste ALV hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming tot Lid van verdienste aan Bennie Oving en Werner Puister. 

    Beide heren zijn al jaren verbonden aan Aquila en hebben beide op hun eigen manier veel tijd gestopt in onze club. 

    Namens de leden van Aquila bedankt.