• Contributie

  Lidmaatschapsprijzen 2020-2021


  Team

  2019-2020


  NBB
  verhoging


  2020-2021
  Voorstel

  2020-2021
  Besluit

  U10

  €‎ 225,00

  €‎ 3,83

  €‎ 230,00

  €‎ 225,00

  U12 - U22

  €‎ 295,00

  €‎ 5,02

  €‎ 300,00

  €‎ 295,00

  Heren

  €‎ 335,00

  €‎ 5,70

  €‎ 340,00

  €‎ 335,00

  Recreanten

  €‎ 160,00

  €‎ 2,72

  €‎ 165,00

  €‎ 160,00

  G-ers

  €‎ 78,00

  €‎ 1,33

  €‎ 78,00

  €‎ 78,00


  Bovenstaande tabel laat het voorstel zien voor de contributie 2020-2021. In de normale situatie was het voorstel om met name de ophoging vanuit de NBB door te voeren. Dit betekende een verhoging van de contributie van € 5,-. De G-ers bleven gelijk in de contributie, omdat hier de destijds verkregen Moonlight-Walk subsidie tegenover staat.

  Rekening houdend met het positieve resultaat wat behaald zal worden door de Corona maatregelen, is het voorstel om de contributie voor 2020-2021 gelijk te houden. De verhoging vanuit de NBB wordt dan feitelijk betaald uit de overgebleven gelden van 2019-2020.

 • Lid worden

  Lid worden:
  Wil je kennismaken met basketbal, dat kan. Je mag als nieuw lid 3 keer gratis meetrainen.
  besluit je om lid te worden dan ontvangen we graag een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier van je.
  Dit formulier kun je vinden door te klikken in het menu op BV Aquila (of door [hier] te klikken)

  Informatie over ons lidmaatschap staat in onze huisregels "2. Lidmaatschap/contributie"

 • Lid afmelden

  Lid afmelden:
  Je kan je lid maatschap ten alle tijden opzetten via de mail bvaquila@gmail.com vermeld dan je naam, team en rede van afmelding.
  Je betaald ten alle tijden voor een geheel seizoen.
  Zie voor alle afspraken rondom het afmelden onze huisregels "3. Opzegging."

 • Jeugdsportfonds

  Wanneer kom je in aanmerking? 

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers, werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom de ouders sport- en/of cultuurlessen niet kunnen betalen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Stuur een mailtje naar jeugdfondssport@veendam.nl, dan wordt er in overleg gekeken naar de mogelijkheden. 

  Hoe werkt het? 

  Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Stuur dan een mailtje naar de intermediair van de gemeente Veendam: jeugdfondssport@veendam.nl 

  Extra informatie 

  • Voor een sportaanvraag is maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Een deel van dat bedrag mag gebruikt worden voor de aanschaf van kleding/schoenen/attributen. 

  • Voor alle kinderen uit een gezin kan een aanvraag ingediend worden. 

  • Naast het Jeugdfonds Sport is er ook nog het Jeugdfonds Cultuur. Kinderen kunnen van beide fondsen tegelijk gebruik maken. Voor een cultuur aanvraag is €450,- per kind per jaar beschikbaar. 

  • Ook Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Leergeld vergoedt onder andere zwemlessen en bijvoorbeeld een schoolreisje. Vraag een vergoeding voor sport en/of cultuur aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur zodat Leergeld gebruikt kan worden voor andere doeleinden.