Verklaring omtrent gedrag

Aquila sluit zich aan bij de door de NBB opgesteld richtlijnen, deze zijn te lezen op

De vertrouwenspersoon waar Aquila gebruik van maakt, is te vinden via onderstaande link